Bilginin Sınırlarını Zorluyoruz.
  Tarih Sonrası Çağlar
 

Tarih Sonrası Çağlar


Çağ başlangıcı ve sonu belli olan tarihte ayrı bir özelliğe sahip zaman bölümüdür. Çağlar, Tarih Öncesi Çağlar ve Tarih Çağları olmak üzere ikiye ayrılır. 2) Tarihî Dönemler (Çağlar)

Bu dönemlerin isimlendirilmesinde, insanlığı etkileyen evrensel nitelikli olaylar esas alınmıştır. Bu dönemler belirlenirken sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik gelişmeler önemli rol oynamıştır. Yazının bulunmasıyla “Tarih Öncesi Dönemler” sona ermiş, “Tarihî Dönemler” başlamıştır.

Tarihî Dönemler (Tarih Çağları) her toplumda aynı zamanda yaşanmamıştır. Yazıyı bulup kullanmayı başaran toplumlar, Tarih Çağları’na daha önce geçmişlerdir.


== İlk Çağ ==

Yazının bulunmasıyla başlar, Kavimler Göçü’nün sonucunda, Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla sona erer (MÖ 3500-MS 476).

· Tarih çağlarının en uzunudur.

· Siyasî düzen olarak şehir devletleri ve merkezî krallıklar görülmektedir.

· Kölelik yaygın olup, halk sınıflara ayrılmıştır.

· Ekonomi tarım, hayvancılık ve ticarete dayalıdır.

· Yazı, takvim, alfabe, para, bu dönemde bulunmuştur.

· Çok tanrılı bir inanç sistemi yaygın olup, ilk tek tanrılı dinlerden Musevilik ve Hristiyanlık bu dönemde doğmuştur.


== Orta Çağ ==

Batı Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasıyla başlar, İstanbul’un fethi ile sona erer (476-1453).

· Yönetimde din adamları etkilidir.

· Avrupa’da merkezî krallıklar zayıflamış, feodalite (derebeylik) egemen olmuştur.

· Zenginliğin ölçüsü toprak olmuştur.

· Kölelik ve sınıf ayrılıkları devam etmiştir.

· Avrupa’da din baskısıyla bilimsel gelişmeler yavaşlamıştır.

· İslam dünyasında bilimsel gelişmeler hız kazanmıştır.


== Yeni Çağ ==

İstanbul’un fethi ile başlar, Fransız İhtilali ile sona erer (1453-1789).

· Barutun ateşli silahlarda kullanılmasıyla feodalite büyük ölçüde ortadan kalkmış, monarşiler güçlenmiştir.

· Coğrafi Keşifler ile ticaret gelişmiş, sömürgecilik yaygınlaşmıştır.

· Rönesans ve Reform hareketleri ile Katolik Kilisesi’nin etkisi azalmış, pozitif bilimler gelişmiştir.

== Yakın Çağ ==

Fransız İhtilali’nden günümüze kadar gelen dönemdir (1789-......)

· Milliyetçilik fikirlerinin etkisiyle çok uluslu imparatorluklar, yerlerini ulus devletlere bırakmışlardır.

· Laik devlet anlayışı güçlenmiştir.

· İnsan Hakları kavramı ortaya çıkmıştır.

· Sanayi İnkılâbı gerçekleşmiş, sömürgecilik artmıştır.

 
  andromedas.tr.gg  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=